Dijital Yaşam Yeni İnsan ve Sonrası
Dijital Yaşam Yeni İnsan ve Sonrası
Literatürk Academia
48.00

"K" Kuşağının Online Alışveriş Alışkanlıkları

Üzerine Bir Çalışma

Emrah Arğın

Niceliğin Egemenliği ya da Dataizm: Yeniçağın Nihilizmi

Aydın Karabulut

Beyin Girişimi Projesi: Çift Etki Doktrini Çerçevesinde Nöroetik

Kaygılar, Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık

İsmail Baydili

Beyaz Camdan World Wide Webe Dijitalleşen Reklam

Ortamları ve “İzocam” Reklamı Üzerine Bir Araştırma

E. Gülbuğ Erol

Gözetlemenin Bir Başka Boyutu Olarak Post Panoptizmde

Korku Kültürünün Değerlendirilmesi

Mevlüde Deveci

Kamu Hizmeti Yayıncılığında Dijitalleşme Serüveni

(Trt ve Yeni Medya İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme)

Harun Furkan Yağbasan - Mustafa Yağbasan

Dijital Dünyada Spor Markası Çağrışımları: 4 Büyükler Resmi

Twitter Hesapları Örneği

Sadık Çalışkan

Kadının Yeni Medyada Temsili: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında

İdeal Kadın Sunumları

Serkan Biçer

Distopyada Başka Bir Yaşama Dair: “Yeni Cennet”te

Biyo-İktidarın Teknoloji Aracılığıyla Yeniden Dönüşümü

C. Sinan Altundağ- Yeşim Şener

Havacılıkta Teknoloji Kullanımı ve Aşırı Yorgunluk Yönetimi

Salim Kurnaz

Kapat