Marksist Metin Analizleri
Marksist Metin Analizleri
Nazım Hikmet Kültür Yayınları
7.00

26-27 Mart 2005 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Gelenek Sempozyumu'nda, Karl Marx ile Friedrich Engels'in "Feuerbach Üzerine Tezler", Alman İdeolojisi, "Komünist Parti Manifestosu" ve "Siyasal İktisadın Eleştirisine Katkı'ya Önsöz" adlı çalışmaları çözümlenirken, marksizmin tarihsel ve güncel sorunlarına ışık tutulmuştu. Bu kitapta bir araya getirilen sempozyum konuşmaları, marksizm içi tartışmaların ne kadar zengin ve ufuk açıcı olabileceğini gösteriyor. Özellikle de, bu tartışmalar, marksizmin evrensel birikimini Türkiye toprağında yeniden üretme çabası içinde olanlar tarafından yürütülüyorsa...

Kapat