9789753636018
790822
Av
Av
3.89

“Bu kitapta bir araya gelen on öykü. 1953-1967 yılları arasında yazdıklarımdan bir seçmedir. Aradan geçen zamanın ve kurtulmak istenen bir geçmişin zorunlu kıldığı bir seçme. Bir süre sonra bu kitaba almadığım öyküler gibi, bunların da bugün kendilerinde bulduğum anlamı yitirmeleri, başka bir deyişle eskimeleri olmayacak şey değildir. Ya da bunun tersi.“

Ferit Edgü, 10 Ağustos 1967'de “Av“ın birinci basımı için yazdığı önsözde böyle diyordu. “Av“ bu kez YKY'deki baskısı için “Celladın Ölümü“ ile genişletilmiş olarak okur karşısına çıkıyor.

Kapat