Uluslararası Çeşitlendirme ve Firma Performansı %15 indirimli Asuman A

Uluslararası Çeşitlendirme ve Firma Performansı
Asuman Atik Yıldırım

%15 İNDİRİM
22,00 TL
18,70 TL
Tükendi
Uluslararası Çeşitlendirme ve Firma Performansı
Uluslararası Çeşitlendirme ve Firma Performansı
Nobel Akademik Yayıncılık
18.70

Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı günümüz iş dünyasında, firmaların kar edebilmek ve finansal durumlarını iyileştirebilmek adına yeni stratejiler geliştirmesi, kendilerini uluslararası arenada güçlü kılmaya çalışmaları kaçınılmazdır. Firmaların rekabet güçlerini koruyabilmek adına uyguladıkları stratejilerden bir tanesi "çeşitlendirme"dir. Bu çalışmada öncelikle çeşitlendirme stratejileri açıklanmış, firmaların çeşitlendirme stratejilerini uygularken karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin yönetimi anlatılmıştır. Firma performansını ölçmek için kullanılan finansal tablolar, finansal bilginin taşıması gereken özellikler, analiz teknikleri ise açıklanan diğer konulardır. Ayrıca akademik literatürdeki çalışmalar paralelinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören imalat sektöründeki firmaların uluslararasılaşma dereceleri ile finansal performansları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir.

Kapat