Türkiye'de Kentleşme Politikaları ve Konut Talebini Etkileyen Faktörle

Türkiye'de Kentleşme Politikaları ve Konut Talebini Etkileyen Faktörler: Svec Analizi
Aslı Özpolat

35,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Türkiye'de Kentleşme Politikaları ve Konut Talebini Etkileyen Faktörler: Svec Analizi
Türkiye'de Kentleşme Politikaları ve Konut Talebini Etkileyen Faktörler: Svec Analizi
Kriter Yayınları
35.00

Son dönemlerde Türkiye'de konut ve kentleşme kavramları, kentsel dönüşüm uygulamalarının da etkisiyle dikkat çeken konular arasında yer almaktadır.

Oluşturulan plan ve programların temelinde yer alan ve öncelikli konulardan biri olan konut kavramı, bu kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Mikroekonomik açıdan konut piyasasının gelişimi ve makro açıdan ise konut piyasasının büyüme ile olan ilişkisi çalışmada yer alan konular arasındadır. Bununla birlikte çalışmada tanımlayıcı istatistiklere yer verilerek konut piyasası incelenmekte ve konut talebini belirleyen değişkenler ampirik bir modelleme ile tahmin edilmektedir.

Kapat