İşletmelerde Özümseme Kapasitesi - İşletme Performansı İlişkisi Aslı G

İşletmelerde Özümseme Kapasitesi - İşletme Performansı İlişkisi
Aslı Geylan

65,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786052587409
812712
İşletmelerde Özümseme Kapasitesi - İşletme Performansı İlişkisi
İşletmelerde Özümseme Kapasitesi - İşletme Performansı İlişkisi
Akademisyen Kitabevi
65.00

Bilgi, günümüz yoğun rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdüre­bilmeleri için vazgeçilmez bir faktör haline gelmiştir. Bu yüzden, bilginin işlet­meler tarafından edinilmesi, benimsenmesi ve dönüştürülerek kullanılması süre­cinin, yani özümseme kapasitesinin, etkin bir şekilde geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu çalışma, işletmelerin özümseme kapasitesinin, işletme perfor­mansıyla olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Araştırmada anket tek­niği kullanılmıştır. Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) kayıtlı Otomotiv, Metal Eşya İmalat, Gıda ve Tekstil sektörlerinden toplam 598 adet kullanılabilir soru formu elde edilmiştir. Özümseme kapasitesi ve işletme performansına ilişkin literatürde ileri sürülen ilişkileri test etmek için Yapısal Eşitlik Analizi (YEM) kullanılmıştır. Bulgular, özümseme kapasitesinin kendi alt boyutları arasındaki ilişkiye ilişkin literatürü doğrulamıştır.

Özümseme kapasitesi en çok işletme performansının fi­nansal boyutunu etkilerken, bu etkiyi ticari ve operasyonel performans boyutları izlemiştir. Özümseme kapasitesi düzeyleri işletmelerin ve yöneticilerin demogra­fik profillerine, faaliyet gösterdikleri sektöre ve büyüklüklerine göre farklılıklar göstermektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda işletmelerin özümeseme ka­pasitelerini arttırmalarına yönelik öneriler sunulmuştur.

Kapat