9786257598866
882987
Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık
Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık
On İki Levha Yayınları
110.00

Elinizdeki marka vekilliği sınavına hazırlık isimli eser, türkpatent tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen marka vekilliği sınavı'na katılacak adaylara sınava hazırlanabilecekleri temel bir kaynaksağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Sınav kapsamında yer alan; markalar, uluslararası anlaşmalar, coğrafi işaretler, tasarımlar, ortak hükümler, vekillik/disiplin ve hukuk konuları, eserin konu anlatımı bölümlerinde ele alınmıştır. Öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla konu anlatımlarında önem arz eden bazı hususlar tablolaştırılmış ve şematize edilmiştir. Her bir konu anlatımı bölümünü sınavın birinci ve ikinci basamaklarına yönelik olarak hazırlanmış açıklamalı çoktan seçmeli ve klasik sorular takip etmektedir. Böylece konu anlatımı bölümlerinde edinilen bilgilerin çözümlü sorular ile pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Eserde son olarak adayların sınava katılmadan önce bilgilerini test edebilmeleri için sınavın her iki basamağına yönelik, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlar ile konu dağılımı ve soru tipleri bakımından paralellik taşıyan üçer deneme sınavına yer verilmiştir.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

1. Bölüm

marka

§1. Giriş ve marka kavramı

§2. Başvuru, rüçhan hakkı ve başvurunun incelenmesi

§3. Garanti markası ve ortak marka

§4. Üçüncü kişi görüşleri, itirazlar ve itirazların incelenmesi

§5. Tescil, koruma süresi ve yenileme

§6. Sicile kaydedilecek diğer işlemler

§7. Marka hakkının sona ermesi

§8. Marka hakkına tecavüz

§9. Marka başvurusu ve tescili işlemlerinde önem arz eden süreler

§10. Marka tescil sürecine ilişkin şema

§11. Kullanım ispatına ilişkin şema

§12. Markalara ilişkin çoktan seçmeli sorular

§13. Markalara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

§14. Markalara ilişkin klasik sorular

§15. Markalara ilişikin klasik sorular cevap anahtarı

2. Bölüm

sınai mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalar

§16. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar

§17. Uluslararası anlaşmalara ilişkin çoktan seçmeli sorular

§18. Uluslararası anlaşmalara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

3. Bölüm

coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı

§19. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kavramlar

§20. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı koruması, başvuru ve tescil süreci

§21. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanımı

§22. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanımının denetimi

§23. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkının sona ermesi

§24. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının uluslararası mevzuat uyarınca korunması

§25. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuru ve tescil işlemlerinde önem arz eden süreler

§26. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescil sürecine ilişkin şema

§27. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin çoktan seçmeli sorular

§28. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

§29. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin klasik sorular

§30. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin klasik sorular cevap anahtarı

4. Bölüm

tasarım

§31. Tasarım hukuku

§32. Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları

§33. Tasarım başvuru ve tescil süreci

§34. Tescil, koruma ve yenileme

§35. Hak sahipliği

§36. Çalışanların tasarımları

§37. Tasarım hakkının sona ermesi

§38. Tasarım hakkına tecavüz

§39. Tasarımlara ilişkin uluslararası anlaşmalar

§40. Tasarım başvurusu ve tescili işlemlerinde önem arz eden süreler

§41. Tasarım tescil süreci

§42. Tasarımlara ilişkin çoktan seçmeli sorular

§43. Tasarımlara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

§44. Tasarımlara ilişkin klasik sorular

§45. Tasarımlara ilişkin klasik sorular cevap anahtarı

5. Bölüm

ortak hükümler

§46. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümler

§47. Açılabilecek davalara ilişkin şema

§48. Yetkili ve görevli mahkemelere ilişkin tablo

§49. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular

§50. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

6. Bölüm

marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümler

§51. Vekilliğe ilişkin hükümler

§52. Marka ve patent vekilliği sınavı

§53. Sicile kayıt

§54. Disiplin hükümleri

§55. Marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular

§56. Marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular-cevap anahtarı

7. Bölüm

hukuk

§57. Türk medeni kanunu başlangıç hükümleri

§58. Kişiler hukuku

§59. Vekalet sözleşmesi

§60. Tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari işletme adı ve haksız rekabet

§61. Hukuk konularına ilişkin çoktan seçmeli sorular

§62. Hukuk konularına ilişkin çoktan seçmeli sorular-cevap anahtarı

8. Bölüm

deneme sınavları

§1. Genel yeterlik sınavları

§2. Mesleki yeterlik sınavları

Kaynakça

 • Açıklama
  • Elinizdeki marka vekilliği sınavına hazırlık isimli eser, türkpatent tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen marka vekilliği sınavı'na katılacak adaylara sınava hazırlanabilecekleri temel bir kaynaksağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Sınav kapsamında yer alan; markalar, uluslararası anlaşmalar, coğrafi işaretler, tasarımlar, ortak hükümler, vekillik/disiplin ve hukuk konuları, eserin konu anlatımı bölümlerinde ele alınmıştır. Öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla konu anlatımlarında önem arz eden bazı hususlar tablolaştırılmış ve şematize edilmiştir. Her bir konu anlatımı bölümünü sınavın birinci ve ikinci basamaklarına yönelik olarak hazırlanmış açıklamalı çoktan seçmeli ve klasik sorular takip etmektedir. Böylece konu anlatımı bölümlerinde edinilen bilgilerin çözümlü sorular ile pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Eserde son olarak adayların sınava katılmadan önce bilgilerini test edebilmeleri için sınavın her iki basamağına yönelik, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlar ile konu dağılımı ve soru tipleri bakımından paralellik taşıyan üçer deneme sınavına yer verilmiştir.(Arka Kapaktan)

   İçindekiler

   1. Bölüm

   marka

   §1. Giriş ve marka kavramı

   §2. Başvuru, rüçhan hakkı ve başvurunun incelenmesi

   §3. Garanti markası ve ortak marka

   §4. Üçüncü kişi görüşleri, itirazlar ve itirazların incelenmesi

   §5. Tescil, koruma süresi ve yenileme

   §6. Sicile kaydedilecek diğer işlemler

   §7. Marka hakkının sona ermesi

   §8. Marka hakkına tecavüz

   §9. Marka başvurusu ve tescili işlemlerinde önem arz eden süreler

   §10. Marka tescil sürecine ilişkin şema

   §11. Kullanım ispatına ilişkin şema

   §12. Markalara ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §13. Markalara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

   §14. Markalara ilişkin klasik sorular

   §15. Markalara ilişikin klasik sorular cevap anahtarı

   2. Bölüm

   sınai mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalar

   §16. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar

   §17. Uluslararası anlaşmalara ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §18. Uluslararası anlaşmalara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

   3. Bölüm

   coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı

   §19. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kavramlar

   §20. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı koruması, başvuru ve tescil süreci

   §21. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanımı

   §22. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanımının denetimi

   §23. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkının sona ermesi

   §24. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının uluslararası mevzuat uyarınca korunması

   §25. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuru ve tescil işlemlerinde önem arz eden süreler

   §26. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescil sürecine ilişkin şema

   §27. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §28. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

   §29. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin klasik sorular

   §30. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin klasik sorular cevap anahtarı

   4. Bölüm

   tasarım

   §31. Tasarım hukuku

   §32. Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları

   §33. Tasarım başvuru ve tescil süreci

   §34. Tescil, koruma ve yenileme

   §35. Hak sahipliği

   §36. Çalışanların tasarımları

   §37. Tasarım hakkının sona ermesi

   §38. Tasarım hakkına tecavüz

   §39. Tasarımlara ilişkin uluslararası anlaşmalar

   §40. Tasarım başvurusu ve tescili işlemlerinde önem arz eden süreler

   §41. Tasarım tescil süreci

   §42. Tasarımlara ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §43. Tasarımlara ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

   §44. Tasarımlara ilişkin klasik sorular

   §45. Tasarımlara ilişkin klasik sorular cevap anahtarı

   5. Bölüm

   ortak hükümler

   §46. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümler

   §47. Açılabilecek davalara ilişkin şema

   §48. Yetkili ve görevli mahkemelere ilişkin tablo

   §49. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §50. Sınai mülkiyet haklarına uygulanacak ortak hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular cevap anahtarı

   6. Bölüm

   marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümler

   §51. Vekilliğe ilişkin hükümler

   §52. Marka ve patent vekilliği sınavı

   §53. Sicile kayıt

   §54. Disiplin hükümleri

   §55. Marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §56. Marka ve patent vekilliğine ilişkin hükümlere ilişkin çoktan seçmeli sorular-cevap anahtarı

   7. Bölüm

   hukuk

   §57. Türk medeni kanunu başlangıç hükümleri

   §58. Kişiler hukuku

   §59. Vekalet sözleşmesi

   §60. Tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari işletme adı ve haksız rekabet

   §61. Hukuk konularına ilişkin çoktan seçmeli sorular

   §62. Hukuk konularına ilişkin çoktan seçmeli sorular-cevap anahtarı

   8. Bölüm

   deneme sınavları

   §1. Genel yeterlik sınavları

   §2. Mesleki yeterlik sınavları

   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786257598866
   Boyut
   :
   16.00x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   720
   Basım Tarihi
   :
   2021-07
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   110,00   
   110,00   
   2
   55,00   
   110,00   
   3
   36,67   
   110,00   
   4
   29,88   
   119,53   
   5
   24,29   
   121,44   
   6
   20,60   
   123,61   
   7
   18,00   
   125,97   
   8
   16,08   
   128,66   
   9
   14,48   
   130,34   
   10
   13,37   
   133,71   
   11
   12,30   
   135,29   
   12
   11,41   
   136,95   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat