Divan Şiirinde İstanbul
Divan Şiirinde İstanbul
Hece Yayınları
24.00
İşte bu sebeplerle ben de Dîvân Şiirinde İstanbul'u hazırlarken intihab etdiğim eserlerde o zamanın İstanbul'undaki hayat ve hususiyetleri canlandırmış olanları seçmeye bilhassa itina ettim. Edebi kıymet belki de ikinci derecede kalmış olabilir. Bu parçalarda, bilhassa Nedim, Vasıf, İlhami (Sultan Üçüncü Selim)'in şarkılarında devirlerinin zevk ve rengini, mehtap ve Boğaziçi âlemlerini, bazı kasîde girizgâhlarında ve manzum tarihlerde yangınları, büyük kışları, çarşı pazarları, meşhur kasırgalarla köşklere âit tasvirleri, Ramazâniyyelerde Ramazan'a dâir tahassüsleri, mahyaları, gece eğlencelerini, Sevâhilnâmelerde ve diğer mesnevîlerde revaçda olan mesirelerle Boğaziçinin bariz hatlarını bulmak mümkündür.
(Arka Kapak)
Kapat