9786057654366
852227
Bedel Geçidi'ndeki Lanet
Bedel Geçidi'ndeki Lanet
Bengü Yayınları
45.00

Arslan Koyçiyev tarafından kaleme alınan bu eserde Ürkün öncesi dönemden Ekim Devrimine kadar olan süreçte Kırgız halkının yaşamı betimlenerek anlatılmıştır. Bir çok Kırgız'ın katledildiği Ürkün dönemini Sovyet ideolojisinden uzak bir şekilde yazan Koyçiyev, eserinde halkın kültürünü, dilini, dönemde kullandıkları araç gereçleri, gelenekleri, baskı ve eziyetleri, isyana sürükleyen süreci, isyan sonrasında Rusların Kırgızları acımasızca katletmelerini ayrıntılarıyla anlatmıştır. Eserin objektif olarak yazılması, eskicil ve tarihî kelimelerin kullanılması eseri Ürkün dönemi ile ilgili yazılan bir çok eserden ayırmaktadır. Koyçiyev, eserinde özelde Kudayan adlı boy ile genelde tüm Kırgız halkının Ürkün dönemindeki yaşamış oldukları olayları göstermeye çalışmıştır.

Kapat