9789750406102
389799
Yatırım Projeleri
Yatırım Projeleri
Literatür Yayıncılık
65.00
Bu kitap, firmalarda sermaye harcamaları önerilerinin değerlendirilmesi için okuyucuya genel bir çerçeve sunmaktadır. Kitap, konuları işletme işlevleri açısından ele almakta ve diğer işletme işlevleriyle birlikte kurumsal finans ve stratejik yönetim üzerine odaklanmaktadır. Kitap, aşağıdaki altı ayrım ve 25 bölümden oluşmaktadır:Ayrım Bir: PlanlamaSermaye Bütçelemesine Genel Bir Bakış - Firma Finansal Kaynaklarının Projelere Dağıtımı - Proje Düşüncelerinin Üretilmesi ve Elekten Geçirilmesi - Yatırım Projeleri Analizi: Genel Bir YaklaşımAyrım İki: AnalizTalep Ve Pazar Analizi - Talep Tahmin Yöntemleri - Teknik Analiz - Yatırım Harcamaları ve Dönemsel Gelir ve Giderler Ayrım Üç: SeçimNakit Akımlarının, Vergi ve Özendirme Önlemlerinin Etkisi - Temel Finans Matematiği - Değerleme Yöntemleri - Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Değerleme - Risk ve Getiri Modelleri - Sermaye Maliyeti - Finansal Projeksiyonlar - Risk Analizi - Risk Simülasyonu - Gerçek Opsiyonlar - Yatırım Projelerinin Ekonomik AnaliziAyrım Dört: FinansmanYatırım Finansmanı - Kar Payı (Temettü) Politikası ve Firma Değeri - Fon KaynaklarıAyrım Beş: UygulamaProje Yönetimi - Projelerin Uygulanması: Ağ AnaliziAyrım Altı: İncelemeProjelerin İncelenmesi ve Yönetsel Konular
Kapat