9789753160100
546539
Risk Analizine Giriş
Risk Analizine Giriş
Alfa Yayınları - Ders Kitapları
9.26

İşletmecilikte karar durumları üçe ayrılır: Belirlilik, risk ve belirsizlik. Bir karar sorunda değişken değerleri kesin olarak belirlenebiliyorsa, belirlilik ortamında; değişken değerleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, olasılıklarla ortaya konabiliyorsa, risk ortamında; değişken değerleri olasılıklarla bile ortaya konamıyorsa, belirsizlik ortamında karar sözkonusu olur. Yukarıdaki risk ve belirsizliğe ilişkin ayırım kavramsal olarak yararlı olsa bile, risk değerleme ve analizi uygulamalarında çok sınırlı bir değeri vardır. Bu nedenle kitapta genellikle bu iki terim anlamdaş olarak kabul edilecektir...

Kapat