9799750403315
774490
Hisse Senedi Değerlemesi
Hisse Senedi Değerlemesi
Literatür Yayıncılık
23.00

Bu kitap, hisse senedi değerlemesinde kullanılan indirgenmiş nakit akımı yaklaşımı, çarpanlara dayalı değerleme yaklaşımı ve opsiyon değerleme yaklaşımı gibi yaklaşımları tartışmaktadır.

Kitap, daha çok indirgenmiş nakit akımı yaklaşımının bir t ürü olan firmaya serbest nakit akımı yaklaşımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer yaklaşımlarla bu yaklaşım arasındaki ilişki sürekli olarak vurgulanmaktadır.

Kitapta değerleme için gerekli olan finansal tablolar, finansın genel ilkeleri, değerleme kullanılan girdilerinin tahmini ve kurumsal finans gibi konular da ele alınmıştır. Okuyucunun bu kitabı okuduktan sonra aşağıdaki becerileri elde etmesi umulmaktadır:

* Hisse senedinin nasıl analiz edileceği,
* Hisse senedinin değeri ile fiyatının nasıl karşılaştırılacağı.
* Düşük ya da yüksek değerlenmiş hisse senetlerinin nasıl belirleneceği.
* Büyüme, esas faaliyet kar marjı, sermaye maliyeti, yatırım harcamaları gibi girdilerin nasıl tahmin edileceği.
* Bu girdilere nasıl ulaşılacağı.
* Uygun bir yazılımın nasıl geliştirileceği ve kullanılacağı.
* Bu programda girdileri değiştirerek nasıl duyarlılık analizi yapılacağı.

Kapat