Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar

Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

24,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar
Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar
Hiperlink Yayınları
24.00

Yaşadığımız yüzyılda, yenilikler sadece teknoloji ile sınırlı kalmayıp bilimsel araştırmanın konusu olan her disiplinde yeni teknik ve gelişmelerin doğmasına neden olmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlar sadece iş sektöründe değil kültürel alanda da gittikçe artan bir şekilde etkisini artırmaktadır. Bu bir mimari yaklaşımda ya da çalışmanın konusunu teşkil eden kütüphane, arşiv ve müze (KAM) gibi bilgi merkezi yapılarında da kendini göstermektedir. Çağdaş ya da klasik KAM yapıları bu ilerlemeye ayak uydurmaya çalışmaktadır. Sanal sergiler, web siteleri, multimedya teknolojileri, 3D teknolojisi, dokunmatik ekranlar, sensörler, yapay zekâ uygulamaları ve dijitalleştirme çalışmaları giderek daha fazla kullanılmaktadır. Gerek akademik alandaki gerekse sektördeki gelişmeler dolayısıyla nitelikli çalışmalara olan ihtiyaç her gün daha da artmakta ve alanda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bilim Dalı ile ilgili yayınlara katkının sağlanması, "yenilikçi yaklaşım anlayışı"nın her KAM kurumunda etkisini göstermesi beklenmektedir.

Kapat