Lı Ser Reça İbrahim %10 indirimli Ali Şeriati

Lı Ser Reça İbrahim
Ali Şeriati

%10 İNDİRİM
15,00 TL
13,50 TL
Temin süresi 15 gündür.
Lı Ser Reça İbrahim
Lı Ser Reça İbrahim
Hivda Yayınevi
13.50

Di civaknasiye de mijarek heye male Durkheim, Levi Burhl u civaknasen sedsala bistan u Spengler e ku ew peştatir u isabetkire wan gişkan e weha bawer dikin: Civaka mirovahiye ji diroke mej ve ji destpeke heya iro guherine, ku ji civaka ibtidai heta bi civaka cotkar, civaken dni yen diroki senetkar u heya civaka moderna iro guherine. Ev guherina civaki li gel guherineke ruhi u deruniyeke din, bi hevdu re buye. Ev guherina ruhi u deruniya din a ku mirov ji destpeke heye iro hatiye u ketiye şekleki din; ji ve pekhatiye ku bi her roja buhiriye ve ihyabuye u bi rengguhezina her dewre ve ez li hember eme bi zexm/heztir buye.

Kapat