Çar Zindanen İnsan
Çar Zindanen İnsan
Hivda Yayınevi
8.00

Meseleya insan, meseleyeki gellek muhim e. Medeniyeta İroyi, bingeha dine xwe li ser 'Homonizm' e daniye, Yani esaleta insan ü insanperesti. Qıset ev e ku din ü mezhebi'n Şexsiyeta insan kor kirin ü Insan mecbür kirine ku ji Xudayan re bibe Qurban. Insan mecbür kirine ku iradeya xwe li Oşberi iradeya Xuda aciz ü beker bijimere. Wi mecbür kirin e ku bi dua ü lavahiyan ji Xuda tişteki bixwaze.

Kapat