SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
Asil Yayın Dağıtım
32.41

Geçmişte yapılması mümkün olmayan pek çok istatiksel analiz, bugün gelişmiş bilgisayar ve paket programlar sayesinde kolayca yapılabilir hale gelmiştir. Bu bağlamda, temel ve çok değişkenli istatistik teknikleri, paket programlar sayesinde, üniversitelerimizde gerek öğrenciler gerekse araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılabilmektedir.

Biz de bu amaçla ülkemizde çok bilinen SPSS paket programını kullanarak, temel ve çok değişkenli istatistik tekniklerini uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilmeye yardımcı olacak elinizdeki eseri hazırladık.

Kapat