9786257496377
896933
COVID-19 ve Kanser
COVID-19 ve Kanser
Akademisyen Kitabevi
150.00

1. Bölüm Pandemi Tanımı ve Tarihçesi

2. Bölüm Koronavirüs Mikrobiyolojisi

3. Bölüm COVID-19 Epidemiyolojisi

4. Bölüm COVID-19 İmmunopatogenezi

5. Bölüm Onkoloji Hastalarında COVID-19 İçin Predispozan Faktöler
6. Bölüm Uluslararası Onkoloji Klavuzlarına COVID-19 Pandemisi Yansımaları

7. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Kanser Tanısını Zorlaştıran Faktörler Ve Yönetimi

8. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Onkolojik Tedavi Yaklaşımlarındaki Temel Değişiklikler

9. Bölüm Onkoloji Hastalarında COVID-19 Hastalığı Tedavisi

10. Bölüm Torasik Tümörler Ve Akciğer Metastazları Varlığında COVID-19 Hastalığı Ayırıcı Tanısı

11. Bölüm Onkoloji Hastalarında COVID-19 Aşılama Prensipleri

12. Bölüm COVID-19 Ve Kanser Cerrahisi

13. Bölüm Pandemi Döneminde Onkolojik Hastaların Perioperatif Yönetimi

14. Bölüm Torasik Maligniteli Olgularda COVID-19 Pnömonisi Ve Radyolojik Ayırıcı Tanı

15. Bölüm COVID-19 Pandemisi Ve Sistemik Kemoterapi Yaklaşımlarında Değişenler

16. Bölüm COVID-19 Pandemisi Ve İmmünoterapi

17. Bölüm Moleküler Hedefli Tedaviler Ve COVID-19 Pandemi Döneminde Kullanımları

18. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Küratif Radyoterapi Yaklaşımları

19. Bölüm COVID-19 Pandemisinde Palyatif Radyoterapi; Risk Ve Faydanın Dengelenmesi, Tek Fraksiyonda Yüksek Dozun Etkin Gücü

20. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sıṅın Radyasyon Onkolȯjı̇sı Günlük Prȧtığ̇ıne Yansımaları

21. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Meme Kanseı ̇r Yönetimi

22. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Akċığer Kanseı ̇r Yönetimi

23. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Baş Boyun Tümörleı ̇r nde Hasta Yönetimi

24. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Gastrȯınteṡtınal Ṡıstem Tümörleı ̇r nde Hasta Yönetimi

25. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Pankreas Ve Hepatoḃ̇ılıer Ṡıstem Tümörleı ̇r Yönetimi
26. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Geṅıtoüı ̇r ner Ṡıstem Tümörleı ̇r nde Hasta Yönetimi

27. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde ̇Jınekolȯjık Kanserlerde Hasta Yönėtım

28. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Mȧlıgn Melanom'da Hasta Yönėtım

29. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Nöroendokı ̇r n Tümörlerde Hasta Yönėtım

30. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sındeı Ṫrȯıd Kanserleı ̇r nde Hasta Yönėtım

31. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Geı ̇r aıṫr k Onkolȯjı Hastalarinin Yönėtım

32. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Agrėsıf Lenfomalarda Hasta Yönėtım

33. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde İndolan Lenfomalarda Hasta Yönėtım

34. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Hodgı k̇n Lenfomalarda Hasta Yönėtım

35. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Mul̇tıpl Ṁıyelomda Hasta Yönėtım

36. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Akut Löseṁılerde Hasta Yönėtım

37. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sınde Kroṅık Myelȯıd Löseṁ̇ılı Hasta Yönėtım

38. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇̇sın KLL Hasta Yönėtım

39. Bölüm COVID-19 Pandemı ̇Süreċınde Kanser Hastalari Ve Ṗsıkososyal Destek

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat