9789757480723
682903
Beyan'-ül Hak
Beyan'-ül Hak Sözün Doğrusu
Sebil Yayınevi
23.15

Sevgili Okuyucu!..

Son zamanlarda islam alemi'nde ve bilhassa memleketimizde...

Her aklına gelen: müctehid oldu...

Her eline kalem alan: fetva emini kesildi...

Televizyon kanalları: pek az istisnası ile müctehidler. müceddidler ve ahkam kesicilerle dolup taşdı...

Tek kurtuluş yolumuz olan ehl-i sünnet inancı'na açık ve sinsi tecavüzler başladı...

Şii kökenli, sapık düşünceli, yıkıcı görüşlü, bazı simalar arz-ı endam eder oldu...

İslam'ın ta kendisi demek olan şeriat'e tecavüzler, hadsafhaya ulaşdı...

Gerçek dindarların adı: Köktenciler oldu...

İslam'ı kendi düşünce ve emellerine alet etmenin adı layıklık oldu...

İşte bu sebeble elinizde tuttuğunuz bu eserde bilhassa: İslam, Şeriat, Fıkıh, İcma-ı ümmet, Kıyas, İctihad, Müctehid, Mukallid, Fetva gibi bahislere fazlaca yer ayrıldı; yerine göre bu tabir ve tarifler defalarca kullanıldı...

Aziz Kardeş!

Bu bahisler üzerinde fazla duruşumuz, sizleri bu yol kesicilere karşı ikaz içindir!..

Kapat