Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
Salkımsöğüt Yayınları
60.00
Elinizdeki bu çalışma bir ihtiyaçtan doğdu. Çalıştığımız üniversitede sekiz yıldan beri vermekte olduğumuz Türk Dünyası Edebiyatı dersinin takip edeceği bir kitap olmadığı için, artık olgunlaştığına inandığımız ders notlarımızı biraraya getirip herkesin istifadesine sunmayı uygun gördük. Artık lise müfredatına da giren Türkiye dışındaki Türklerin edebiyatları dersine rehberlik edece k ve daha çok inceleme ve metin çözümlemesine yönelik bir ders kitabının da olmayışı bu hazırlığımızı kamçılamıştır denebilir. Fakat bünyelerinde Türk Dili ve edebiyatı bölümü bulunan birçok üniversitemizde hala Türk Dünyası edebiyatı ya da Dış Türkler edibayıt dersinin okutulmaması gerçekten düşündürücüdür.

Bu çalışmada yeryüzünde belli bir yoğunlukta ve demografik yapıya sahip Türk topluluklarının edebiyatlarını biraraya getirdik. Elimizdeki mevcut kaynakların yanında başka kaynakları da zorlayarak yirmi dört Türk boy, soy ve topluluğunun edebiyatlarını biraraaya getirdik. Çalışmamızı tamamen çağdaş edebiyatla sınırlandırdı. XIX. yüz yılın ikinci yarısı ile bütün XX. yüz yılı içine alan yaklaşık yüz elli yıllık bir sürede soydaşlarımızın ortaya koydukları edebiyatları biyografi-metin-inceleme ekseninde ele alıp değerlendirmeye çalıştık...
(Önsöz'den)
Kapat