Batı Edebiyatı
Batı Edebiyatı
Salkımsöğüt Yayınları
30.00
Batı Edebiyatı adını taşıyan bu çalışma, Antik Yunan'dan başlayarak, Lâtin, İtalyan, İspanyol, Fransız, İngiliz, Amerikan, Rus-Sovyet, Danimarka, Norveç, İsveç ve Alman edebiyatlarından öne çıkan şair ve yazarların eserlerinden bir seçme yapılarak hazırlanmıştır.

Batı edebiyatının okutulduğu lise ve üniversitelerde bu ihtiyacı karşılayacak bir rehber çalışma olarak tasarlanan bu kitapta ele alınan yazarların hayat hikayeleri ile ortaya koydukları eserlerin özellikleri bir arada verilmiştir.

Metinler seçilirken daha çok toplumun belleğinde yer etmiş olanlara öncelik verilmiştir. Aynı şekilde roman, hikaye, şiir, tiyatro, deneme ve mektup türlerinden temsil nispetinde metinler çalışmada yer almıştır.

Çalışma, söz konusu ülkelerin edebiyatlarının tarihi süreç içindeki gelişmeleri takip edilerek günümüze kadar getirmeye çalışılmıştır.
(Arka Kapak)
Kapat