Sirtolar
Sirtolar
Senfoni Müzik
12.00

Longalar adını verdiğim kitabımın çalışmaları sırasında longa ve sirto türlerinin birbirine tamamen karıştığını gördüm. Bu iki tür birbirinden tamamen farklı olmasına rağmen, neredeyse tek bir tür olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise, bestecilerin bu türler hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmamaları, ya da zaman içinde eserin adının değişikliğe uğraması şeklinde yorumlanabilir.

Kapat