Din ve Modernizm
Din ve Modernizm
Yeni Akademi Yayınları
9.52
Tarihin bu kırılma anında insan bir tercihle karşı karşıyadır: Ya gezegenle birlikte yok olacak veya sahici olana dönüp kurtuluşu seçecek. Çelişki temelde Din ile Modernizm arasında sürüp gidiyor. Bireysel, toplumsal; ruhsal ve entelektüel; ulusal ve uluslararası bütün ekonomik, askeri ve siyasal sorun ve krizler, çevre kirliliği, vb. çağımızın alameti olan bunalımlar, bu temeldeki çelişkinin birer türevidirler.

Umut verici olan bu mutlakmış gibi görünen modernitenin hakimiyetinin şimdilerde derin bir sarsıntı geçiriyor olması; insanoğlunun rasyonalizm, pozitivizm ve ilerleme mitosundan kuşkuya düşüp, Din'in sahici, mümkün ve kurtarıcı paradigmasına yönelmeye başlamasıdır.

Bizim bu araştırma ile vardığımız sonuç şudur: Genelde Din'in ve özelde İslam Dini'nin Modernizm'e verecek esaslı bir cevabı var. Zaten Din her zaman vardı; ama bu seviyelerde hayatta karşılık bulabilmesi yoğun çabaları gerektiren bir sürecin başlamasını bekliyordu.
(Tanıtım Bülteninden)
Kapat