Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856) %10 ind

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)
Ali Akyıldız

50,00 TL
Tükendi
Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)
Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)
Eren Yayıncılık
50.00

Bir devletin müesseselerini, bunların işleyişlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve muamelat kalıplarını bilmek, tarihî olayların izahı açısından son derece önemlidir.

Bu noktadan hareketle Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısının, karar alma mekanizmalarının iyi bilinmesi ve bu yapılarda zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerin tesbit edilerek ortaya konulması gereklidir. Bu araştırmada, Osmanlı batılılaşmasının gerektiği gibi anlaşılabilmesi için Tanzimat öncesi Osmanlı teşkilat ve müesseseleri, ana hatlarıyla ortaya konulmuş; önceki devirlerde yavaş yavaş başlayıp Tanzimat'la iyice kendisini gösteren Batılılaşma Dönemi devlet kurumlan ve bürokratik süreç incelenmiştir. Günümüzde karşılaştığımız birçok meselenin düğümlendiği; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat reformları ve bunların yeşerdiği ortamın yirmi yıllık bir kesiti, bu araştırma ile ele alınmıştır.

Kapat