Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı Cilt: 2
Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı Cilt: 2
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
35.00

“Bu çalışma:

“1946'dan sonra yazılmış 150'ye yakın romanın tematik tasnif ve eleştirisi”
“Türk romanının son yetmiş yılına panoramik bir bakış”
“İdeolojik ön yargılardan uzak… Başkalarını yok sayma hastalığından kurtulma çabası.”
Türk romancısının insani ve sosyal bilimlere yaptığı öncülüğün, aydın sorumluluğunun hakkının verilmesidir.”

Kapat