Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları Ahmet To

Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe Yönetcisinin El Kitabı
Ahmet Tokaç

35,00 TL
Tükendi
9789759802967
562758
Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları
Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları Muhasebe Yönetcisinin El Kitabı
Tunca Kitabevi
35.00
Bugün küreselleşen dünyamızda, dünya ekonomisinin akış seyri tamamen değişmiştir. Çok hareketlilik gösteren ekonomik olayların ekonometrisinde muhasabenin yeri ve rolü gerçekten büyüktür. Nasıl ki, yönetici bir işletmenin beyni olacak durumundadır. Muhasebe yöneticisi de işletmenin başarılı veya başarısız olmasında etkin rol üstlenmektedir. O halde, muhasebe anlayışı kuvvetli, ticari ve iktisadi bilgilerle donatılmış kişiler yetiştirilmesi en önemli sorundur.

Muhasebe bazı kısımları yasal zorunluluklar nedeniyle, bazı kısımları ise işletmeyle ilgili çıkar gruplarının bilgi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla uygulanır.

Temel mali tabloların hazırlanmasında genel kabul görmüş ilkeler ve kavramlar söz konusudur. Ancak, ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinden dolayı ülkeden ülkeye çeşitli farklılıklar söz konusudur. Bunun bir sonucu olarak finansal raporlamayı olumsuz etkileyen ülkemizde evrensel kabul görmüş durumlardan pek çok farklılık söz konusudur. Bu farklılıkların başında ülkemizin vergilendirme süreçleri gelmektedir.
(...)
(Önsöz)
Kapat