Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi
Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları
40.00

Bu kitabın ele aldığı konular 15. yüzyılın ortalarından Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. İstanbul 2600 yıllık yakın tarihinde her zaman dünyanın önemli şehirlerinden biri oldu. Yunan kolonizasyonu döneminde, belki Sirkeci, Sarayburnu ve Ayasofya civarlarından ibaret olduğu dönemlerde önemli bir dış ve transit ticaret merkezi idi. Miladi 330 yılında Roma imparatorluğunun başkendi olduktan sonra ise dünyanın hemen hemen en önemli kenti oldu. Bu önem 464 (1459 - 1923) yıllık osmanlı payitahtı olduğu dönemde de artarak devam etti.

7. asırdan itibaren Hz. Peyhamber'in işaretiyle müslümanların ilgi sahasına giren ve 1453 senesinde fethedilen şehir "İstanbul" adıyla günümüze kadar Türklerin hakimiyetinde kalmış ve tarih boyunca en yüksek medeniyet seviyesine bu dönem içerisinde erişmiştir.

Bu kitapta Roma ve Osmanlı devletlerine payitahtlık yapmış ve 2600 yılık yakın tarihinde her zaman dünyanın önemli şehirlerinden biri olmuş İstanbul'un tıpkı iaşe gibi su sorunun da Osmanlı döneminde nasıl halledildiği, nasıl bir su sistemi ve bir su medeniyeti oluşturulduğu belgelerle ortaya konmuştur.

Kapat