Sosyalizmden Piyasa Ekonomisine Slovenya Ekonomisi Ahmet Şahbaz

Sosyalizmden Piyasa Ekonomisine Slovenya Ekonomisi
Krallıktan Avrupa Birliği'ne Uzanan Bir Süreç
Ahmet Şahbaz

24,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257173315
839194
Sosyalizmden Piyasa Ekonomisine Slovenya Ekonomisi
Sosyalizmden Piyasa Ekonomisine Slovenya Ekonomisi Krallıktan Avrupa Birliği'ne Uzanan Bir Süreç
Nobel Akademik Yayıncılık
24.00

Bu kitapta, 20. yüzyılda dünya ekonomisinde meydana gelen büyük değişimlerin Slovenya ekonomisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Zira bu yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı ve 1929 Büyük Buhranı Yugoslav ekonomisini dolayısıyla Slovenya ekonomisini derinden etkilemiştir. Bu büyük olaylar, bir yandan devletlerin yönetim modellerinin diğer yandan da ekonomik sistemlerinin değişmesine neden olmuştur. Bu durum kitapta ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. Bu kitapta ayrıca, Yugoslavya ekonomisi detaylı bir şekilde incelenmektedir. Çünkü, Yugoslavya'nın kurulmasında ve yıkılmasında Slovenya'nın azımsanmayacak etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda Slovenya'yı doğru bir şekilde analiz edebilmek için sadece 1990 sonrasına odaklanmak büyük bir eksikliktir. Bu yüzden 1990 sonrası Slovenya ekonomisini daha iyi anlayabilmek için Yugoslav mirasını da göz önünde bulundurarak incelemek daha doğrudur. Açıkça belirtmek gerekirse, Slovenya'nın geçirdiği dönüşümler ve piyasa ekonomisine geçişteki başarısının sırrı, geçmişinde ya da Yugoslav mirasında gizlidir. Kitapta, 20. yüzyılda Yugoslav ekonomisinin ve alt cumhuriyetlerinin makroekonomik durumları mukayeseli olarak incelenmektedir. Ayrıca, krallık döneminden sosyalizme geçiş süreci ve 1990 sonrası dönemde piyasa ekonomisine geçiş süreci derinlemesine analiz edilmektedir. Slovenya için Avrupa Birliği serüveni yeni olmamakla birlikte, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde tam anlamıyla hayat bulmuştur. Bu bağlamda Slovenya'nın Avrupa Birliği'ne tam üyelik ve Avrupa Parasal Alanı'na katılım süreci ayrıntılı olarak incelenmektedir. Son olarak özellikle gelişmiş piyasaları daha derinden etkileyen 2008 Küresel Kriz ve 2010 yılında ortaya çıkan ve Avrupa Birliği'nin bütüncül yapısını tehdit eden Avrupa borç krizinin Slovenya ekonomisine etkileri analiz edilmektedir.

Kapat