9786057813138
797956
Çağdaş Sosyolojik Tartışmalar
Çağdaş Sosyolojik Tartışmalar
Çimke Yayınevi
23.00

Çağdaş sosyolojik tartışmalar başlığıyla yayına hazırladığımız bu eser sosyolojinin son önemlerinde ortaya çıkan güncel konulara ışık tutmak için önemli bir çalışma olarak görülebilir. Sosyoloji, August Comte'nin ismini koyduğu ilk yıllardan itibaren toplumsal sorunlarla uğraşmıştır. Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar, kargaşalar sosyologların makro sosyolojik konulara daha fazla odaklanmalarına neden oldu. Anominin toplumsal açıdan büyük bir problem olması Fransız sosyologlarını bu sorunun çözülmesinde büyük bir çaba göstermeye itmiştir. Batı Avrupa genelindeki sınıfsal farklılıklar daha sonraları oldukça büyük toplumsal hareketliliklere neden olmuş sermayenin ve emeğin ayrışması Karl Marx gibi sosyologları sosyal teoriler üretmeye itmiştir. Alman idealist felsefesinde aydınlanma sonrası sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ayrışmayı vurgulayan çalışmalar yayınlanmıştır. Pozitivizmin çocuğu olarak doğan sosyoloji Almanya'da yöntemsel açıdan farklı tartışmalarla yorumlanıyordu. Büyük Alman sosyoloji Max Weber sosyolojiyi yöntemsel açıdan oldukça farklı bir noktaya yerleştirmiş sosyolojinin doğa bilimlerine benzer şekilde çalışmalar yapamayacağı yorumlayıcı bir sosyolojinin gerekliliğini vurgulamıştır.

Kapat