0000IDE294818-294818
420149
Müşahedat
Müşahedat
3.20
Devrinin en büyük gazetecisi olan Ahmet Mithat Efendi, 1844'te İstanbul'da doğdu. Matbaa-i Amire Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Daha sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinin çıkmasında yoğun çaba harcamıştır. 28 Aralık 1912'de hayata gözlerini yumdu.

Genelde İkinci Abdülhamid Han zamanında yazdığı romanlar ve makalelerle tanınmıştır. Yazıları belli bir alan içinde kalmayıp nesir çeşitleri olan hikaye, roman, seyahat, hatıra ve tiyatro dallarında da birçok yazıları ve eserleri de vardır. Bir halk adamı olan Ahmet Mithat, 68 yaşında öldüğünde arkasından birçok eser bıraktı.

Cahillik, gerilik ve sefaletin pençesinde kıvranmakta olan bilgisiz halkına karşı adeta bir öğretmen vazifesi görmüştür. Yazarın Müşahedat isimli romanı insanı ve çevresini, karakter ve onu oluşturan toplumsal ortamı bir bütün olarak gözlemi ve yalın bir dille anlatması eseri daha da çekici kılmaktadır.
(Arka Kapak)
Kapat