Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler Ahm

Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler
Ahmet M. Kılıçoğlu

50,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9789756486269
665102
Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler
Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler
Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları
50.00

Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısaca durulmuştur. Kitap sadece yeni yasanın getirdiği yenilikleri içermektedir. Bu anlamda olmak üzere, okuyucuya, sadece yeni yasanın getirdiği yenilikler hakkında toplu bilgi verilmesi amaçlanmış, yapılan düzenlemelere ilişkin eksiklik ya da yanlışlıklara, bilimsel tartışmalara mümkün oldukça fazla girilmemiştir. Zira, bu tür eleştiriler ancak, yeni düzenlemelerin uygulamaya geçmesinden, öğreti ve yargı kararlarıyla ilgili yayınların yapılmasından sonra yapılabilecektir.

Kitabın bazı bölümleri:

Aile hukukunda yapılan değişiklikler; nişanlanmada, evlenmede, boşanmada, nafaka davalarında gelecek yılları kapsayacak artırım oranıyla karar verilebilmesi, evliliğin genel hükümlerinde eşlerin hukuksal işlemleri ve diğer eşin rızasına bağlı hukuksal işlemler, eşlerin yasal alım hakkı

Soybağı, evlat edinme, çocuk hakları; üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurabilme hakkı, ana-babanın çocuğun giderlerini karşılaması, çocuk malları üzerindeki hakları ve çocuğun temsil yetkisi, korunma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, vesayette

Mal rejimleri; genel olarak türleri, önemi, Alman-İsviçre-Avusturya ve Türk hukukunda mal rejimleri, katılma rejimine hakim olan ilkeler,katılma rejiminin süresi, katılma rejiminde mal türleri, tasfiyesi, ölüm halinde sağ kalan eşin katılma rejimindeki hakları ile miras hakkı arasındaki farklar, katılma rejimi ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimi arasındaki farklar, katılma rejiminin yararları ve yürürlüğe girişi

Miras hukukundaki yenilikler: yürürlüğe giriş tarihi, dil ve esas bakımından getirilen ve yapılan değişiklikler, yasal mirasçılar, saklı-paylı mirasçılar ve tenkiz davası bakımından, boşanma davası devam ederken davacının ölümü halinde davalının mirasçılığını engelleme, ölüme bağlı tasarruflar bakımından, ölüme bağlı tasarrufların iptali bakımından, mirasçılıktan çıkarmada, mirasın reddine karşı iptal davası süresinde, tasarruftan yararlanan vasiyet alacaklısına karşı tenkiz davasında iade yükümlülüğünün iade anındaki zenginleşme oranında doğması, paylaşmada aile konutu ve eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi vb...

Eşya hukukunda yapılan yenilikler; şekli açıdan ve esasa ilişkin yenilikler, el birliği mülkiyetinde ortaklardan herbirinin ortaklığın haklarının korunmasını sağlayabilmeleri, taşkın inşaat, taşınmaz mülkiyet hakkının taşkın kullanılmasında fedakarlığın denkleştirilmesi, ön alım hakkı ile, yabancı para üzerinde taşınmaz rehni kurulması, paylı mülkiyette malın tamamında rehin kurulması yasağı, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilebilmeleri vb...

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat