Katkı - Katılma Alacağı Ahmet M. Kılıçoğlu

Katkı - Katılma Alacağı
Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar
Ahmet M. Kılıçoğlu

109,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786058037274
664364
Katkı - Katılma Alacağı
Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar
Turhan Kitabevi
109.00

Önceki basıya önsözümde ifade ettiğim gibi, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden son-a,bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş mallara katılma" rejimi çok geniş kesimler tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Yeni Medeni Kanunu'muzdan önceki dönemde de Yargı Kararlan ile geliştirilen ve yeni yasanın 227. maddesi ile yasa hükmü haline getirilen "katkı alacağı" ile yeni yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma rejiminden" doğan "katılma alacağı" kavramları, koşulları, hesaplanması, aralarındaki farklar bakımından karıştırılmaya müsait konular olarak karşımıza çıkmıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla basit örnekler ve anlatım yöntemi içeren bu eserin birinci basısını hazırlayıp yayımladım. Esere gösterilen ilgi nedeniyle kısa zamanda tükenmesi karşısında yeni basıyı yapma ihtiyacı ortaya çıktı.

Eserin bu basısında, öncelikle bu arada yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri, Borçlar, Ticaret Kanunları'nın konumuzla ilgili kısımlarında gerekli güncelleştirmeler yapıldı. Bunun dışında bu arada söz konusu alacaklarla ilgili olarak üretilen içtihatlara yer verildi. Bu içtihatlar arasında özellik gösterenler eserin bu basısında ilgili konularda ele alınmış ve okuyucuya kolaylık olması açısından kitabın ekler kısmında da aynen yayımlanmıştır. Bunlar arasında özellikle bu tür alacaklarda çok tartışmalı hale gelen zamanaşımı süresi ve başlangıcı ile yeni HMK.muzun 107. maddesi ile getirilen "belirsiz alacak davası" nın zamanaşımına etkileri konusu üzerinde geniş olarak durulmuştur.

Bütün bunlardan başka bu arada bana intikal eden dosyalarla ilgili olarak vermiş olduğum özellik arz eden bazı bilirkişi raporlarına da kitabın ekler kısmında yer verilmiştir.

Bu eserimizle ilgilenenlerin eleştirileri ve uyanları bunun gelecek basılarda daha faydalı olmasına hizmet edecektir.

Kitabın Bölüm Başlıkları:

· Katkı Alacağı

· Kavram, Tanım

· Katkı Alacağının Koşulları

· Katkı Alacağının Hukuksal Niteliği

· Katkı Alacağının Benzer Alacaklardan Farkı

· Katkı Alacağının Dönemi

· Katkı Alacağının İspatı ve Hesaplanması

· Katkı Alacağını Ödenmesi

· Katkı Alacağında Zamanaşımı

· Katkının Eski ve Yeni Medeni Kanunlarımız Döneminde Gerçekleşmesi Açısından Yaratılan Farklar ve Eleştirisi

· Mal Rejimleri

· Genel Olarak Mal Rejimleri

· Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler

· Katılma Rejiminin Süresi

· Katılma Rejiminde Mal Türleri

· Katılma Rejiminin Tasfiyesi

· Ölüm Halinde Sağ Kalan Eşin Katılma Rejimindeki Haklarıyla Miras Hakkı Arasındaki Farklar

· Katılma Rejimiyle Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar

· Katılma Rejiminin Yararları

· Katılma Rejiminin Yürürlüğe Girişi

· Bilirkişi Raporları

· Yargıtay Kararları

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat