9786057846228
790157
Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık
Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık
Nobel Akademik Yayıncılık
30.00

Sosyolojik olguların sağlık ve hastalık üzerindeki etkileri, tartışılmaz bir gerçektir. Bu etkiler, dünyada ve Türkiye'de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, sosyolojik olguların ortaya çıkardığı bu etkilerin ayrıntılı bir şekilde ele alınarak incelenmesi, bilimsel açıdan son derece önemli bir gerekliliktir.

- Sağlık Sosyolojisinde Temel Kavramlar
- Sağlığı Etkileyen Faktörler
- Hekim-Hasta, Hasta-Hastane İlişkileri
- Cinsiyet ve Sağlık
- Yaşlanma ve Sağlık
- Kültür ve Sağlık
- Yoksulluk ve Sağlık
- Göç ve Sağlık
- Etnik Köken, Irk, Sosyal Sınıf ve Sağlık
- İşsizlik ve Sağlık
- Kentleşme ve Sağlıkkonularını ele alan bu kitabın; sağlık sosyolojisi alanına ilgi duyan okur ve araştırmacılara, ilgili eğitim programlarında kullanılacak bir eğitim materyali olarak akademisyen ve öğrencilere ve sağlık sektöründe çalışan her bir bireye faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kapat