9789751735430
546504
İdris Küçükömer
İdris Küçükömer
8.00
Bir toplumun düşünsel anlamda gelişmişlik düzeyini anlamak için o toplumun kültürel varlığına yeterli olacaktır. Bu varlığın nesilden nesile aktarılması, en az oluşturulması kadar önemlidir. Böylece yeni fikirlerin filizlenmesine ve çeşitliliği sağlayacak farklı düşüncelerin doğmasına imkan tanıyan ortamlar hazırlanabilecektir. Ülkelerin maddi ve manevi değerlerine katkıda bulunan aydınların yetişmesi kültür, sanat ve tarih birikimlerinin geleceğe taşınmasıyla mümkündür.

İdris Küçükömer, Türkiye'nin entelektüel birikimine düşünceleri ve eserleriyle katkıda bulunmuş biri olarak kendinden sonra gelen kuşakların mutlaka tanıması gereken aydınlarımızdan biridir. Türkiye'nin siyasi ve iktisadi hayatıyla ilgili son derece önemli tespitleri ve yaşadığı dönemde öne sürdüğü fikirlerle hala gündem yaratabilmektedir. Görüşleri aykırı bulunsa dahi dikkat çekmekte ve tartışılmaktadır.
(Arka Kapak)
Kapat