İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel K

İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Ahmet Arslan, Emin Sınmaz, Tuncay Dündar

65,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9789756194219
660479
İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları
65.00

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun uygulanmasına ilişkin kararlar taranmış ve sonuçta içtihat haline gelmiş, genelde kabul görmüş kararlar sunulmuştur. Böyle bir çalışmanın, farklı görevleri üstlenmiş dava daireleri arasında, usul hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak kurul kararlar? aracılığı ile birlik sağlanması ve farklılıkların en aza indirilmesine bir katkı sağlayacaktır.

Kitabın içindekileri:

 • Görev, Anayasa Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar
 • Adli Yargı - İdari Yargı Görev Ayrımında Adli Yargının Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar
 • Vergi Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar, İdare Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görev Alanına Girmeyen Uyuşmazlıklar
 • Yetki, Ehliyet, Barolar Birliği, Baro ve Avukatların Dava Açma Ehliyeti
 • Sendikaların Dava Açma Ehliyeti, Derneklerin ve Vakıfların Dava Açma Ehliyeti
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Ehliyeti
 • Siyasi Partilerin Dava Açma Ehliyeti, Kulüplerin Dava Açma Ehliyeti, Belediye Birliklerinin Dava Açma Ehliyeti
 • Vatandaş, Belde Sakini ve Hizmetten Yararlananın Dava Açma Ehliyeti
 • Milletvekili Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti, Belediye ve İmar Uygulamalar? ile İlgili Dava Açma Ehliyeti
 • Bakanlıkların Birbirlerine Karşı Dava Açma Ehliyeti, Aracılık Faaliyetinde Bulunanın Dava Açma Ehliyeti, Hiyerarşi İlişkisi Nedeniyle Dava Açma Ehliyeti
 • Memurun Çalıştığı Kurumla İlgili düzenlemelerde Dava Açma Ehliyeti
 • Ehliyete İlişkin Diğer Kararlar
 • İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, Süre alımı 2577 Sa. İd. Yar. Us. K. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mad. İlgili Kararlar
 • Husumet, Dilekçenin verileceği yerler
 • Dosyanın işlemden kaldırılması, Kesin hüküm, Dava konusu olmayacak işlemler, İdari işlemin niteliği, İtiraz, Temyiz, Temyiz Dilekçesinin Reddi Kararı
 • Karar Düzeltme Aşamasında İncelenemeyecek Kararlar, Karar Düzeltme İsteminde Süre
 • Karar Düzeltme İsteminde Temyiz İsteminde Bulunmamış Diğer Davalı İdarenin Bulunabileceğine İlişkin Karar, Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmamış Sayılması, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Hakeminin Reddi
 • Vekaletname İstenilmesi, Tebligat Kanunun Uygulanmaları, Avukatlık Ücreti, Yargılama Gideri
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat