Fikri İhtilaflar ve Havadis %25 indirimli Ahmed Ürkmez

Fikri İhtilaflar ve Havadis
Bir Osmanlı Tecrübesi
Ahmed Ürkmez

24,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Fikri İhtilaflar ve Havadis
Fikri İhtilaflar ve Havadis Bir Osmanlı Tecrübesi
Rağbet Yayınları
24.00

Osmanlı Devleti duraklama döneminin en önemli toplumsal gelişmeleri arasında yer alan ve medrese - tekke çatışması olarak özetlenebilecek Kadızadeliler - Sivasiler mücadelesi, Hadis alanında kimi eserlerin yazımına zemin hazırlamıştır. Halveti menşeli Sivasiler, yoğun eleştirilerine maruz kaldıkları ve dinde öze dönüşü savunan medrese kökenli Kadızadelilere karşı kendilerini bir şerh ve bir de tahriç kitabıyla savunmaya çalışmışlardır.

Sivasi müelliflerce kaleme alınan her iki eserin ortak hedefinin, muhaliflerin ana referans kaynağı olan ve bir yüzyıl kadar önce İmam Birgivi tarafından yazılan et-Tarikatü'l-Muhammediyye olduğu bilinmektedir. İdrakü'l-hakika fi tahrld eheidisi't-Tarika adını taşıyan ve Tarika'nın içerdiği 750 civarında hadisin tahricini yapmayı amaçlayan eser ise hem yazıldığı şartlar, hem de bu' şartların Hadis ilmine yaptığı etkiler açısından, incelenmeye değer niteliktedir.

Elinizdeki kitap, Bayrampaşa İmam' Ali Efendi'nin emeği olan müellif nüshasına dayanmakta ve bir dönemin fikri - ilmi gündemine ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Kapat