9789758441037
579161
Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi
Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi
5.00

Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Özgüç'ün yeni verimi. Bu, sözünü fazla uzatmayan kitap, sinemamızın cinsellik sorununa yaşanan hayattan örneklerle, verilerle ve pratiğin sözlüğüyle yaklaşmayı yeğliyor. Araştırmacı, ele aldığı sorunu yazıya dökerken, konuyu belirleyen örnek ve verilerin üstünde olmamayı, başka bir deyişle kılgının çerçevelediğine üstten bakmamayı özellikle yeğlemiş gibi. Kitap, sinemamızın, yani en yaygın, en popüler sanat dal ve alanımızın cinselliği değerlendirişini tasvirci bir anlatımla dile getirmekte. İleride meselenin sosyolojisine eğilecekler için yararlı bir kaynak olabilecektir kanısındayım. Selim İleri1940 -1950'lerin "gübek" salgınından, 1960'ların yerli yersiz striptiz gösterilerinden, 1970'lerin ilkin seks, sonradan porno salgınından bugünkü duruma nasıl gelindi, hangi aşamalardan geçerek, hangi yasakları aşarak? Agâh Özgüç, özel koleksiyonundaki zengin malzemeyi de değerlendirerek, tüm bu sorulara cevap vererek bir tarihi açıklıyor, belgeleri ile. Ve bu salt ulusal bir sinemanın tarihi değildir, bir toplumun belirli bir konudaki bilinçlenmesinin öyküsüdür. Giovanni Scognamillo

Kapat