Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar Adnan Kara

Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar
Adnan Kara

20,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar
Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar
Gazi Kitabevi
20.00

1. Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşbirlikleri
2. Çağdaş Göç Teorileri Çerçevesinde Küresel Göçlerin Ekonomik Belirleyicileri
3. Hazır Giyim İşletmlerinde İşveren Markası Algısı
4. Türkiye'de Engelli İhtihdamı Yükümlülüğü ve Teşvik Uygularının Değerlendirilmesi
5. Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçişin Ekonomik Nedenleri
6. Ekonomi ve Siyasal Tercih İlişkisi: İstanbul İli Örneği
7. Yardım Kuruluşlarında Pazarlama İletişiminin Yeni Yüzü: Fiziksel İhtiyaçlar Yerine Duygusal İhtiyaçlara Odaklanmak
8. Aile İşletmelerinde Aidiyet ve Adalet Algısı İlişkisi
9. Aile İşletmelerinde Finansal Olmayan Hedefler, Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
10. Küresel Finasal Kriz ve Gelişmekte Olan Ülkelere Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketleri
11. Türk Bankacılık Sektöründe Risk Türleri ve Yönetimi
12. Etkinlik Ölçümünde Çevresel Faktörlerin Analizi

Kapat