9786052101155
754602
Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi
Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi
İdeal Kültür Yayıncılık Ders Kitapları
35.00

Öğrenmek ve öğretmek temalı bir eylem olan eğitim, insanlığın enkadim olgularından biridir ve her medeniyetten bugüne aksetmiş zenginbir mirasa sahiptir. Türk Eğitim Tarihi ise bu mirastan en fazla payasahip bilim alanlarından biridir. Eğitim tarihini bilmek bireye bugününsorunlarının nedenlerini anlayabilme ve geleceğe ilişkin doğruyorumlar yapabilmesine imkan sağlar. Bu noktadan hareketle
hazırlanan Türk Eğitim Tarihi kitabı, özel bir içerik çalışmasınınürünüdür. Eğitim tarihimizi ilk kez hem kronolojik hem de tematik
olarak bir bütün içerisinde sunmasının yanı sıra daha derinlemesinearaştırma yapmak isteyenler için her bölümün ele aldığı konuya yönelikileri okuma kaynakları ilave edilmiştir.

Tüm bu özellikler çerçevesinde Türk Eğitim Tarihi kitabı baştaeğitimciler ve öğretmen adayları olmak üzere tüm okuyuculara hitapeden bir başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır.

Kapat