Menakıb-ı Eşrefzade Abdullah Veliyyüddin Bursevi

Menakıb-ı Eşrefzade
Eşrefoğlu Rumi'nin Menkıbeleri
Abdullah Veliyyüddin Bursevi

34,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Menakıb-ı Eşrefzade
Menakıb-ı Eşrefzade Eşrefoğlu Rumi'nin Menkıbeleri
Büyüyen Ay Yayınları
34.00

Menâkıb-ı Eşrefzâde adını taşıyan ve Abdullah Veliyyüddîn Bursevî tarafından kaleme alınan bu eser, Kādiriyye tarîkatının ikinci pîri kabul edilen Eşrefoğlu Rûmî'nin hayatını ve kendisinden sonra şeyhlik makamına geçen tarîkat büyüklerinin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Eserin müellifi olan Abdullah Veliyyüddîn Bursevî ise, bizzat kendisinin ifadesine göre, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî'nin üçüncü göbekten torunu Şeyh Hamdî Efendi'nin mürîdlerinden olup aynı zamanda Bursa'daki Emîr Buhârî Camii hatiplerindendir. Onun XVI. yüzyılın son çeyreği ile XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.

Menâkıb-ı Eşrefzâde'de, müstakil bölümler hâlinde, şöyle bir sıra takip edilmektedir: Önce esere konu olan Eşrefoğlu Rûmî'nin tasavvuf yoluna girmesi, bu süreç içinde tâbi tutulduğu bazı imtihanlarla ilk mürşidi Hacı Bayrâm-ı Velî'nin yanında seyr ü sülûk'unu tamamladıktan sonra irşadla görevlendirilmesi; bir süre sonra yine Hacı Bayram'ın tavsiyesiyle Abdülkadir-i Geylânî'nin torunlarından Hüseyn-i Hamavî'ye başvurması ve ondan aldığı icâzetle irşâda başlaması; zaman zaman göstermiş olduğu bir kısım kerametler ve irşad vazifesini tamamlayıp vefatından sonra şeyhlik makamına geçen halîfeleriyle onların menkıbeleri söz konusu edilmektedir.

Tahminen Eşrefoğlu Rûmî'nin vefatından en az bir buçuk asır sonra kaleme alındığı anlaşılan Menâkıbnâme, müellifinin Eşrefoğlu ailesiyle yakın ilişkisi dolayısıyla, yine de gerek Eşrefoğlu Rûmî'nin hayatı, gerekse ona nisbet edilen Kādiriyye'nin Eşrefiyye kolunun tarihçesi hakkında ilk elden bilgilerin yer aldığı bir kaynak olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Kapat