Ümmetin Bilgisizliği ve Alimlerin Acizliği Arasında İslam
Ümmetin Bilgisizliği ve Alimlerin Acizliği Arasında İslam
Özgün Yayıncılık
7.44

Bu risalede kültürlü her müslümanın bilmekten uzak olmadığı islam şeriatının hükümlerin itopladım. Şeriatı bilmeyenlerin mantıksız ve mesnedsiz garip iddialarda bulundukları yerlerde hak olan şekil üzere konuyu açıkladım. Ben, bu risalenin, modern eğitim görmüş kardeşlerimizin zihinlerinde ters olarak duran bazı şer'i hükümleri doğrultacağını umuyorum.

Kapat