1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku Bülent Tanör

1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku
Bülent Tanör

%30 İNDİRİM
13,89 TL
9,72 TL
Tükendi
9789750802676
791937
1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku
1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku
9.72

Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu'nun ortaklaşa yazdıkları 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku adlı bu kitap, Tanör'ün hazırladığı “Anayasanın Oluşumu“, “Anakuruluşun Temelleri“, “Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler“ ile, Yüzbaşıoğlu'nun hazırladığı “Yasama“, “Yürütme“ ve “Yargı“ bölümlerinden oluşuyor.

“Anayasanın Oluşumu“, askeri müdahale ve rejim ilişkisi çerçevesinde anayasanın hazırlanış ve kabul edilişini, kurucu meclis ve halkoylaması noktalarında odaklaşarak inceliyor. 1982 Anayasasına geçiş dönemini siyasal yaşamdaki uzantılarıyla ele alırken, 1960-61 modeliyle de karşılaştırmalar yapıyor.

“Anakuruluşun Temelleri“ bölümünde, ilkin anayasanın özellikleri, ardından devletin şekli, nitelikleri, egemenlik, eşitlik ve nihayet anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkelerine yer veriliyor. “Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler“ başlıklı bölümde Anayasanın öngördüğü temel haklar ve özgürlükler rejimiyle bazı temel hak ve özgürlükler açıklayıcı ve eleştirel yaklaşımla ele alınıyor.

“Yasama“ bölümünde TBMM'nin kuruluşu, milletvekillerinin hukuki statüsü, meclisin görev ve yetkileri ile içyapısı ve çalışma düzeni irdeleniyor. Anayasa değişiklikleri ve kanunların yapılma süreci açıklanıyor. “Yürütme“ başlıklı bölümde cumhurbaşkanının hukuki statüsü, görev ve yetkileri ile cumhurbaşkanına bağlı kurumlar ele alınıyor.

Bakanlar Kurulu'nun kuruluşu, siyasi sorumlulğu ile yürütmenin işlemleri olan KHK, tüzük ve yönetmenlikler, olağanüstü yönetim usulleri de bu bölümde yer alıyor. “Yargı“ başlığı altında öncelikle yargı fonkiyonunun niteliği ve temel ilkeleri ele alındıktan sonra anayasa yargısı üzerinde odaklaşılıyor. Anayasa

Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, denetim yolları ve denetimde ölçü normlar bu bölümde ele alınan başlıca konular. Yazarlar bu kitapta konuları sadece normatif yönden değil, uygulama ve içtihadi hukuku da dikkate alarak açıklayıp irdeliyor.

Kapat